Orkla - Foods česko a Slovensko

Co nabízíme

Benefity

37,5 hodiny pracovní týden

5 dní volna navíc

Kafeterie

Stravenky / příspěvek na stravování

Naše kanceláře v Praze

Hodnoty společnosti

Odvaha

Snažíme se být stateční – přemýšlet více inovativně, jednat více odvážně, být na světové úrovni. Odvaha je nejdůležitější hodnota pro náš posun vpřed a také pro naše přesvědčení, abychom přijali nezbytná rizika. Stateční lidé mířit vysoko a rádi vyhrávají. Pokud je něco špatně, nebojí se o tom mluvit. Berou na sebe odpovědnost při náročných jednáních a činí obtížná rozhodnutí.

Důvěra

Statečnost je vyvažována důvěryhodností. Důvěryhodní lidé jsou profesionální, šikovní a spolehliví. Lidé nám mohou důvěřovat. Držíme své sliby. Bereme na sebe zodpovědnost vůči spotřebiteli, zákazníkům, vlastníkům a společnosti. Dodáváme. Je to běh na dlouhou trať, budeme muset překonávat překážky, které se objeví. Myslíme i pracujeme v dlouhodobém horizontu, vytrvalost kombinujeme s energií.

Inspirace

Inspirace dodává důvěryhodnosti oheň. Inspirovaní lidé jsou vášniví a hoří touhou uspět. Inovují nepřetržitě. Inspirujeme naše spotřebitele, zákazníky, partnery i sami sebe navzájem.

Život v Orkle

A home to growDomov, kde můžete růst

V Orkle se neustále učíme.

Zaměřujeme se na to, abychom lidem poskytovali nové způsoby pro rozvoj různých dovedností, a na to, jak je využívat, aby se zvýšil význam toho, co děláte - pro značky v rámci společnosti Orkla, pro firmu a pro celý svět.

Be global localyBýt globální na lokální úrovni

Jsme globální firma, která je zakořeněná v místní kultuře. Růst společnosti díky akvizicím napříč Skandinávií, v širší Evropě i mimo ni pro nás znamenal to, že jsme do naší rodiny Orkla mohli přivítat nové, oblíbené regionální značky, nová výrobní místa a nové lidi. Jsme hrdí jednak na to, že jsme jednou globální firmou v oblasti FMCG, tak na to, že rozvíjíme lokální značky.

Find like mindsNalézt spřízněné duše

Věříme, že jediným způsobem, jak dělat naši práci co nejlépe, je podporovat v tom také všechny ostatní. Vzájemně spolupracujeme. Vzájemně se inspirujeme. Spojujeme se s podobně smýšlejícími lidmi. Ať pracujeme v jakékoliv zemi - na jakékoliv výrobní lince, v jakékoliv kanceláři nebo v kterémkoli kraji, který nazýváme domovem - jsme vždy skupinou osob, které našly společnou řeč, navzájem se podporují a sdílejí své nápady. Jsme oceňováni a odměňováni za to, že jsme sami sebou, vytváříme prostředí vzájemného respektu, nalézáme přátelství, zábavu a spolupracujeme společně a eticky napříč zeměmi a odděleními.

Stay eager to learnMít stále touhu se učit

V Orkle není nikdo „hotovým výrobkem“. Od našeho prvního dne až po ten poslední se učíme a rosteme přímo tady ve firmě. Ano, jsou zde různé pozice napříč značkami, globálními trhy a celým hodnotovým řetězcem, které nás vyzívají přejít z jedné role do druhé. Ano, jsou zde lídři, kteří nás inspirují a motivují svou obchodní vizí. Navíc máme otevřenou kulturu sebezdokonalování a panuje zde odvážný podnikatelský duch. A jak se Orkla neustále rychle mění, my všichni se měníme s ní. Vyzýváme sami sebe a usilujeme o nalezení stále lepších způsobů, jak ve firmě zanechat svoji stopu i do budoucna.

Continue the loveNekončící láska

Nové i staré místní značky nás dělají tím, kým jsme. Jsou dobře známými přáteli v každodenním životě a jsou klíčem k lépe udržitelné budoucnosti. Jsme pyšní na to, že se nacházíme v domovech a srdcích milionů spotřebitelů už po generace, a také na to, jakým způsobem jsme se tam dostali.

O Orkla Foods Česko a Slovensko